Digitaalisia Kuva-Preparaatioita - Digital Picture-Preparations
VäliaikaTiedoitus - IntermissionAnnouncement
Hattupäinen mies - A man with a hat

Valon osuminen maahan - The earth striken by light

Laava-jäätelö-lamppu - A Lava-icecream-lamp

Istutus - An implanted plant

Sukupolvet - Generations


Kahvilanpitäjä katsoo taivaalle - The keeper of the cafeteria looks at the skyTeknoPuska - TechnoThicket

Etusivu Piirrustuksia Maalauksia Muotokuvautumisen Grafiikkaa Digitaalisia Grafiikoita Sensuurin Ohi
Mielellään Osoitus 2020 Mielellään Osoitus 2021 Mielellään Osoituksen Paluu Digitaalisia Kuva-Preparaatteja Mielellään Osoitus 2023
68% Alt-Ctrl-ArrowUp-E-Ars-17 Urbals Settejä Reseptimpi Muuta