Digitaalista Taidegrafiikkaa Taideperformanssiin
”Mielellään Osoituksen Paluu”

Digital Art Graphics in the Art Performance
”The Return of the Mind H`appy Protest Oh Look”

Sähkösamettinen Etäisyys - Electric-velvetic Distance

Maailman Katon Alla - Underneath the Roof of the World

Eurooppalainen Värioppi - European Color Theory

Joo Hei – Yes Hey

Huomaamattoman Lähellä - Inconspicuosly Close

Taivaallisen Risteyksen Sortuminen Näkökentässä

The Collapse of the Heavenly Crossroads In The Field of Sight

Kerro Se Video-Ohjatuille Ihmisille

Tell It To Video-Guided People

Ahjossa Palavaa Käsittelyä - The Handling of It Burning in the Forge


(Video toistaiseksi ainoastaan katutaiteena)

TV-Jumalan Puhe - The Speech of the TV God


(Video toistaiseksi ainoastaan katutaiteena)
Etusivu Piirrustuksia Maalauksia Muotokuvautumisen Grafiikkaa Digitaalisia Grafiikoita Sensuurin Ohi
Mielellään Osoitus 2020 Mielellään Osoitus 2021 Mielellään Osoituksen Paluu Digitaalisia Kuva-Preparaatteja Mielellään Osoitus 2023
68% Alt-Ctrl-ArrowUp-E-Ars-17 Urbals Settejä Reseptimpi Muuta